Skip to content
Søk  

  Cybersikkerhet og Tingenes internett (IoT)

  Forsknings- og analyseselskapet Statista anslår at vi vil passere 30 milliarder IoT enheter som innen 2025. Denne økningen av IoT-produkter har I økende grad blitt et mål for cyberangrep fra hackere og kriminelle.

  Kontakt oss

  Heldigvis finnes det flere internasjonalt anerkjente standarder som kan hjelpe produsenter å sikre sine enheter.

  • ETSI/EN 303 645 – en europeisk standard som beskriver et basis sikkehhetsnivå for IoT-produkter til forbrukere. Dette er en svært anvenlig standard som også dekker en rekke myndighetskrav og som også benyttes utenfor Europa. 
  • ANSI/UL 2900 – en serie amerikanske standarder som gir verifiserbare kriterier for å teste nettverkstilkoblede enheter som sender, lagrer eller overfører data til og fra andre tilkoblede enheter.
  • IEC 62443 – en standarderserie som hovedsaklig fokuserer på industriell cybersikkerhet, men som også kan være relevant for andre områder. Medisin er et ekesmpel på et område hvor en støter på noen av de samme utfordingene som som i industri, f.eks. med hensyn til krav om driftssikkerhet. 

  Hvordan Nemko kan hjelpe

  Nemko kan tilby en rekke tjenester, primæret rettet mot IoT enheter, og basert på den mest relevante standarden for disse - ETSI/EN 303 645, og har utviklet to test- og godkjenningstjenester for unike cybersikkerhetssituasjoner.

  • Opplæring / Workshops i IoT cybersikkerhet, basert på ETSI standarden
  • Gapanalyser
  • Cybersikkerhet produktattestering – denne tjenesten gir en pålitelig tredjeparts verifikasjonsmetode i cybersikkerhet for produsenter av skreddersydde produkter og komponenter, også for de som ikke krever sertifisering. (For detaljert produktbeskrivelse, kontakt Nemko)
  • Cybersikkerhet produktsertifisering – i tillegg til å teste i henhold til ETSI/EN 303 645, inkluderer denne tjenesten en innledende revisjon av kvalitetssikringssystemet og en årlig overvåkningsrevisjon for å sikre kontinuerlig etterlevelse. (For detaljert produktbeskrivelse, kontakt Nemko)
  • I tillegg til disse tjenestene, kan Nemko også tilby testing og sertifiseringstjenester i henhold til Common Criteria-ordningen.

  Nemko cyber secure-merket verifiserer på enkelt og synlig vis overfor kjøperen at produktet samsvarer med cyber security IoT standarden ETSI/EN 303 645.

   

  Fordeler ved å jobbe med Nemko

  Å jobbe med Nemko kan gi din bedrift muligheten til å løse de utfordringer som oppstår i arbeidet med cybersikkerhet.

  Anerkjent cybersikkerhet-ekspertise

  Systemsikkerhet AS, som ble oppkjøpt av Nemko i 2020, er Norges første rådgivere på informasjonssikkerhet. Ett av bare to norske testlaboratorier for informasjonssikkerhet  ihht Common Criteria godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

  Aktiv involvering i utvikling og implementering av standarder

  Nemkos ekspertteam arbeider aktivt nye og eksisterende standarder og holder seg kontinuerlig oppdatert på nye krav som innføres nasjonalt og internasjonalt.

  Alt på en plass

  Med vår kombinerte ekspertise i cybersikkerhet, produktsikkerhet, radio/telekommunikasjon og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), er Nemko en god samarbeidspartner for produsenter av elektriske produkter.

  Global support

  Med reperesentasjon i Asia, Europa og Nord-Amerika kan nemko hjelper deg lokalt med å nå din ønskede markedsadgang 

  Mer informasjon

  om hvordan Nemko kan hjelpe din virksomhet å møte nåværende og kommende cybersikkerhetsutfordringer

  Kontakt oss