Skip to content
Søk  

  ISO 22301 kontinuitetsledelse

  Standarden for kontinuitetsledelse spesifiserer kravene til implementering og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for reduksjon av hindringer for drift når uforutsette hendelser inntrer.

  Kontakt oss

  ISO 22301 for kontinuitetsledelse (BCMS, business continuity management systems) er utviklet for å øke virksomhetens evne til å takle uventede hendelser.

  Hva er fordelene med BCMS?

  Uventede hendelser kan være kritiske for virksomhetens videre drift og omdømme. Med et BCMS vil virksomheten være bedre forberedt og kunne respondere raskere og mer hensiktsmessig i ulike situasjoner.

  ISO 22301 understreker viktigheten av:

  • Forståelsen av virksomhetens behov og nødvendigheten av å opprette retningslinjer og mål for virksomhetskontinuitet
  • Robuste drifts- og vedlikeholdsprosesser og planlagt respons for å sikre at virksomheten kan håndtere alvorlige hendelser
  • Kontinuerlig forbedring basert på kvalitative og kvantitative tiltak

  Hva er sentralt i kontinuitetsledelse?

  ISO 22301 inkluderer elementer for systematisk identifisering, analysering og evaluering av risiko for avbrudd, vurdering av hvilke prosesser som er vesentlig for kontinuitet, alternativer for gjenoppretting, ressurskrav for å sikre kontinuitet ved avbrudd, beskyttelse mot avbrudd og skadebegrensninger, ledelsesstruktur for å håndtere avbrudd, planer for kontinuitet og gjenopprettelsesplan.

  Sertifisering av ledelsessystemet i henhold til ISO 22301 gir en bekreftelse på at virksomheten overholder kravene til en internasjonalt anerkjent standard for kontinuitetsplanlegging.

  Hvorfor Nemko?

  • Nemko er en effektiv organisasjon med raske beslutningsprosesser
  • Revisorene har verdifull erfaring og motiverer virksomheten til kontinuerlig forbedring
  • Det legges vekt på god kommunikasjon med kundene
  • Observasjoner og kommentarer blir tydelig kommunisert for å sikre målbar forbedring
  • Tilnærmingen er praktisk og tilpasset virksomhetens størrelse
  • Revisoren er ansvarlig for kunden gjennom hele revisjonsprosessen

  Sertifiseringsprosessen består av to faser:

  • Fase 1 er en førrevisjon for å avklare status for ledelsessystemet, herunder vurdere systemdokumentasjon, infrastruktur og organisering. I førrevisjonen vurderes modenheten til ledelsessystemet, noe som gir grunnlag for å planlegge sertifiseringsrevisjonen.
  • Fase 2 er sertifiseringsrevisjonen. Formålet er å evaluere implementeringen og virkningen av virksomhetens ledelsessystem. Sertifiseringsrevisjonen gir tilbakemelding til virksomheten om det som ikke samsvarer med standarden, og som må forbedres før et sertifikat kan utstedes.


  Erfarne revisorer

  Nemko har mer enn 25 års erfaring innenfor systemsertifisering. Våre kunnskapsrike revisorer gjennomfører effektive revisjoner som bidrar til forbedring.

  Kontakt oss