Skip to content
Søk  

  ISO 50001 ledelsessystemer for energi

  Den internasjonale standarden ISO 50001 bistår virksomheter med å styre sin energiytelse, og dermed redusere sitt energiforbruk.

  Kontakt oss

  Sertifisering i henhold ISO 50001 støtter effektiv energiledelse

  Hovedhensikten til systemrevisjonene er å identifisere potensielle forbedringer i organisasjonens energiaspekter. Et ISO 50001-sertifikat gir virksomheten troverdighet og bidrar til å fokusere på, og oppnå, energisparing. Sertifiseringen bidrar også til økt markedsadgang på områder hvor et godt renommé innen energispørsmål teller, og hvor effektiv energiledelse er et kriterium for å bli godkjent som leverandør. Noen virksomheter møter også krav fra offentlige myndigheter om å ha et energiledelsessystem.

  Sertifisering i henhold til ISO 50001 skal sikre følgende:

  • Alle viktige energiaspekter er identifisert
  • Kontroll av energiaspektene for å redusere energiforbruket
  • Energipolicy er kommunisert
  • Virksomheten har integrert sitt energiledelsessystem i virksomhetens forretningsprosesser
  • Design og anskaffelser gjennomføres med vurderinger knyttet til energiytelse
  • Planlegging og styring av drift er knyttet til vesentlig energianvendelse
  • Intern og ekstern kommunikasjonsprosess med hensyn til energi
  • Risikovurderinger er tilfredsstillende innført
  • Økt ytelse i forhold til energipådragere, dvs. prosesser som bruker energi
  • Kontinuerlig energiforbedring

  Hvorfor Nemko?

  • Nemko er en effektiv organisasjon med raske beslutningsprosesser
  • Revisorene har verdifull erfaring og motiverer virksomheten til kontinuerlig forbedring
  • Det legges vekt på god kommunikasjon med kundene
  • Observasjoner og kommentarer blir tydelig kommunisert for å sikre målbar forbedring
  • Tilnærmingen er praktisk og tilpasset virksomhetens størrelse
  • Revisoren er ansvarlig for kunden gjennom hele revisjonsprosessen
  • Nemko har fokus på miljø og klima 

  Sertifiseringsprosessen består av to faser:

  • Fase 1 er en førrevisjon for å avklare status for ledelsessystemet, herunder vurdere systemdokumentasjon, infrastruktur og organisering. I førrevisjonen vurderes modenheten til ledelsessystemet, noe som gir grunnlag for å planlegge sertifiseringsrevisjonen.
  • Fase 2 er sertifiseringsrevisjonen. Formålet er å evaluere implementeringen og virkningen av virksomhetens ledelsessystem. Sertifiseringsrevisjonen gir tilbakemelding til virksomheten om det som ikke samsvarer med standarden, og som må forbedres før et sertifikat kan utstedes.

   


  Erfarne revisorer

  Nemko har mer enn 25 års erfaring innenfor systemsertifisering. Våre kunnskapsrike revisorer gjennomfører effektive revisjoner som bidrar til forbedring.

  Kontakt oss