Skip to content
Search our site  

  Adecco rekrutterings- og bemanningsrådgivere

  Adecco og Nemko har inngått avtale om sertifiseringsordning for «rekrutterings- og bemanningsrådgivere» ansatt hos Adecco.

  Kontakt oss

  Formål:

  Sertifiseringen skal sikre og høyne kvaliteten på Adeccos leveranser og internt ansatte som jobber med rekruttering og bemanning for Adecco. Sertifiseringen er en del av Adeccos opplæringsløp for ansatte som jobber med utleide medarbeidere og kunder. Sertifiseringen tar for seg Adeccos prosessbeskrivelser med tilhørende rutiner og veiledninger. 

  Hvordan bli sertifisert?

  For å være kvalifisert som søker må vedkommende være ansatt i Adecco Group Norway AS. Det er Adecco som innstiller søkere og sørger for nødvendig opplæring før eksamen kan gjennomføres. Eksamen gjennomføres i regi av Nemko. Sertifikat utstedes når eksamen er bestått. Sertifisering vil bli gitt iht gjeldene utgave av standard på eksamenstidspunktet. 

   

  Krav til sertifisering 

  • Søknadsblankett
  • Bestått eksamen

   Kandidatene vil bli testet i Adecco sin leveranseprosess med tilhørende prosessbeskrivelser. Kandidaten skal ha god kunnskap om 

   • Om relevante lover og forskrifter
   • Om Adeccos arbeidsavtaler
   • Om Adeccos generelle vilkår for utleie og fastrekruttering
   • Om PSI for medarbeidere og HMS-krav til innleier
   • Personalhåndbok for Adeccos medarbeidere

   


  Erfarent team

  Våre medarbeidere har lang erfaring med sertifisering av personell. Deres kunnskap og erfaring har resultert i gode rutiner som gir rask og effektiv saksbehandling.

  Kontakt oss