Skip to content
Search our site  

  NEK 405-2-3 Avhending bolig

  Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig ved avhending.

  Kontakt oss

  Hvorfor bli sertifisert?

  Forskriften til avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar 2022 skal sørge for at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.

  NEK 405-2-3 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig ved avhending er en ny standard for elektrikere i NEK 405 serien.  Ordningen sikrer en standardisert metode for tilstandsvurdering av det elektriske anlegget i en bolig ved avhending. 

  Hvordan bli sertifisert?

  NEK 405-2-3 Avhending bolig stiller krav til personell som skal bli sertifisert  For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning og praksis.

  For å utøve teknisk tilstandsvurdering av helårs- og fritidsbolig etter denne standarden skal 
  vedkommende være tilknyttet et sertifisert kontrollforetak som tilfredsstiller kravene i
  NEK 405-4.

  Sertifisering iht. NEK 405-2-3 krever eksamen, og gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved et godkjent bibliotek, ved kurs, i våre lokaler eller fra ditt hjemmekontor. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat. Sertifisering vil bli gitt iht gjeldene utgave av standard på eksamenstidspunktet. 

  Eksamensresultatet har en gyldighet på 12 måneder, dvs. at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS senest 12 måneder etter bestått eksamen. Om man ikke sender inn dokumentasjonen i tide, må ny eksamen tas.

   

  Kursholder:

  Elma Instruments AS. Les mer om kurset her.

  ExTek AS. Les mer om kurset her

  NELFO.  Les mer om kurset her

  Trainor Elsikkerhet AS.  Les mer om kurset her

   

   

  Krav/ dokumenter til sertifisering 

  • Søknadsblankett
  • Bestått eksamen iht NEK 405-2-3
  • Oppfylle krav til kvalifikasjoner 
   i henhold til "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske 
   anlegg og elektrisk utstyr" (FEK) med tilleggskompetanse som beskrevet i NEK 405-2-3 kapittel 4.2
  • Være tilknyttet et sertifisert foretak iht NEK 405-4. Foretaket skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret.
  • Bilde til sertifikatet

  Dokumentasjon sendes til personell@nemko.com

  Søknadsblankett  >


  Erfarent team

  Våre medarbeidere har lang erfaring med sertifisering av personell. Deres kunnskap og erfaring har resultert i gode rutiner som gir rask og effektiv saksbehandling.

  Kontakt oss