Skip to content
Søk  


  Termisk sjokktesting

  Termiske luft-til-luft sjokktester tester produktets pålitelighet ved å veksle raskt mellom høye og lave temperaturer. Tåler produktet eller komponenten din flere plutselige temperaturendringer mellom ekstreme temperaturer? Spørsmål som dette er relevant når det kommer til produkter som blir utsatt for barske miljøforhold eller som er designet for bruk der temperaturen svinger over kort tid.

  Kontakt oss

  Avdekk produktets mulige design- og produksjonsfeil forårsaket av ekspansjon og sammentrekning av deler og komponenter grunnet temperaturendringer. Ved å gjøre dette i produktets utviklingsfase, vil det være kostnadseffektivt samtidig som det forbedrer holdbarhet og soliditet, og hjelper deg med å levere et mer pålitelig sluttprodukt og opprettholde samsvar.

  Hos Nemko har vi lang erfaring med termisk sjokktesting.

  Termisk sjokktesting utsetter produktet for to ekstreme lufttemperaturer med hyppige vekslinger mellom dem. Slike vekslinger tester ekspansjonshastighetene til deler og komponenter samt bindingsstyrken mellom forskjellige materialer. Repeterende vekslinger kan føre til materialtretthet, bindingssvekkelse, sprekker, brudd og beleggavskalling.

  T
  ermisk sjokktesting er vanligvis brukt for å:

  • Vurdere PCB-monteringspålitelighet etter endring i blyfritt loddetinn eller annet tilkoblingsmateriale
  • Vurdere påliteligheten etter endring i monteringsformatet, slik som BGA eller CSP
  • Vurdere tilkoblingsmotstanden ved temperaturendringer
  • Kontrollere for sprekker grunnet termisk deformasjon av smeltede plastdeler
  • Kontrollere for sprekker, avskalling eller lekkasjer ved festede materialer
  • Vurdere kombinasjonene av forskjellige materialer, slik som plast med innsatte muttere
  • Kontrollere produksjonsprosessen før produktrelease

  Under termisk sjokktesting er det mulig å foreta temperaturvekslinger på over 100 K i løpet av få sekunder. Testkamrenes ekstremtemperaturer kan variere mellom -80 °C og +200 °C. Det er essensielt å teste ved å bruke riktige forhold, noe som inkluderer å velge korrekt maks- og minimumstemperatur for å unngå ugyldige eller uønskede resultater.

  Nemko bruker både singel- og multikamre for termiske sjokktester, alt etter produktets størrelse. Små og mellomstore produkter testes i multikamre hvor det er separate varme og kalde soner med heis mellom, som resulterer i raskere temperaturendringer. Transisjon mellom sonene skjer i løpet av sekunder.

  Kontakt oss for å lære mer om termisk sjokktesting testing!

  Kontakt oss