Skip to content
Search our site  

  Tjänster för CE-märkning

  Både som provnings- och certifieringsorgan, och som kontrollorgan, kan Nemko göra det arbete som krävs för att du ska kunna utfärda en försäkran om överensstämmelse och CE-märka din produkt.

  Kontakta oss

  Nemko kan hjälpa dig i processen mot CE-märkning

  CE-märkning har funnits i sin nuvarande form sedan 1993. CE står för "Conformité Européenne", vilket i praktiken betyder att en produkt "överensstämmer med europeiska direktiv", det vill säga att den överensstämmer med europeiska direktiv. CE-märkning av en produkt innebär att den uppfyller de regler och lagkrav som ställs på produkten genom EES och kan därför säljas i Europa. Tillverkaren, eller dennes auktoriserade representant, CE-märker produkten och ansvarar därmed för att produkten uppfyller kraven i direktiven. Huvudsyftet med CE-märkning är att underlätta fri handel med varor inom EU. Ett sekundärt syfte är harmoniseringen av lagar om säkerhet, hälsa och miljö inom EU.


  CE-märkning är obligatorisk

  CE-märkning är obligatorisk i hela EU. Märkningen dikteras av ett antal direktiv och omfattar de flesta produkter.

  För elektriska och elektroniska produkter är de 10 vanligaste direktiven:
  • Lågspänningsdirektiv (LVD), 2014/35/EU
  • EMC-direktivet; elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), 2014/30/EU
  • Radiodirektivet (RED), 2014/53/EU
  • RoHS-direktivet: begränsningar av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS), 2011/65/EU
  • Energy Label Regulation (ErP), 2009/125/EC
  • Ship Equipment Directive (MED) 2014/90/EU
  • Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (ATEX), 2014/34/EU
  • Medical Device Regulation (MDR), 2017/745/EU
  • Byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU
  • Maskindirektivet (MD), 2006/42/EG

  CE-märkning - hur får man det?

  För de flesta produkter är CE-märkningen huvudsakligen baserad på tillverkarens egen försäkran om överensstämmelse med relevanta direktiv. Om du är osäker på vilka direktiv som gäller för din produkt kan du kontakta Nemko. Genom en av vår pre compliance tjänster kan vi ta fram en rapport som definierar vilka direktiv och standarder som gäller för din produkt. Rapporten kommer även att innehålla en översikt över den dokumentation som krävs för att sammanställa en teknisk fil, samt ett möte med en av våra experter som kan svara på dina frågor gällande CE-märkning. När det gäller vissa högriskprodukter, till exempel medicinska produkter, krävs inblandning av ett kontrollorgan. Detta kan också vara fallet när europeiska produktstandarder inte används.


  Vad kan Nemko göra?

  Både som provnings- och certifieringsorgan, och som kontrollorgan, kan Nemko göra det arbete som krävs för att du ska kunna utfärda en försäkran om överensstämmelse och CE-märka din produkt. Nemko kan göra nödvändig produkttestning och bygga den tekniska fil du behöver. För direktiv där ett kontrollorgan krävs att vara involverat, såsom för medicinsk utrustning, kan Nemko utfärda nödvändiga intyg.


  Vill du lära dig mer? Se den korta introduktionsvideon vi har gjort i ämnet