Skip to content
Søk  

  ISO 22000 næringsmiddeltrygghet

  ISO 22000 er den internasjonale standarden for ledelsessystemer innen næringsmiddeltrygghet og setter krav til virksomheter i næringsmiddelkjeden.

  Kontakt oss

  Kravene i ISO 22000 er beregnet på bruk av alle typer virksomheter i næringsmiddelkjeden, uansett størrelse og kompleksitet. 

  ISO 22000 er delt i to nivå; en overordnet ledelsesdel og en prosessorientert del hvor HACCP-analysen (hazard analysis and critical control point) finner sted. Sertifiseringen skal sikre at virksomheten møter følgende krav:

  Overordnet ledelsesdel

  • Planlegger, implementerer, drifter, vedlikeholder og oppdaterer et hensiktsmessig ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet
  • Definerer virksomhetens mål knyttet til næringsmiddeltrygghet
  • Kommuniserer eventuelle farer til leverandører, kunder, ansatte og andre relevante parter i næringsmiddelkjeden på en effektiv måte
  • Følger egen policy for næringsmiddeltrygghet
  • Risikovurderer virksomhetens leverandører og sikrer at innsatsfaktorene ikke vil utgjøre en næringsmiddelfare for virksomhetens produkter

  Prosessorientert del

  • Definerer virksomhetens grunnforutsetninger og den oppfølgingen som hver av dem måtte kreve
  • Utarbeider virksomhetens HACCP-system og gjennom analyse finner virksomhetens eventuelle kritiske styringspunkt og/eller de operative grunnforutsetningene som vil kreve ekstra oppfølging
  • Beskriver produktene og definerer forbrukergrupper

  Hvorfor Nemko?

  • Nemko er en effektiv organisasjon med raske beslutningsprosesser
  • Revisorene har verdifull erfaring og motiverer virksomheten til kontinuerlig forbedring
  • Det legges vekt på god kommunikasjon med kundene
  • Observasjoner og kommentarer blir tydelig kommunisert for å sikre målbar forbedring
  • Tilnærmingen er praktisk og tilpasset virksomhetens størrelse
  • Revisoren er ansvarlig for kunden gjennom hele revisjonsprosessen

  Sertifiseringsprosessen består av to faser:

  • Fase 1 er en førrevisjon for å avklare status for ledelsessystemet, herunder vurdere systemdokumentasjon, infrastruktur og organisering. I førrevisjonen vurderes modenheten til ledelsessystemet, noe som gir grunnlag for å planlegge sertifiseringsrevisjonen.
  • Fase 2 er sertifiseringsrevisjonen. Formålet er å evaluere implementeringen og virkningen av virksomhetens ledelsessystem. Sertifiseringsrevisjonen gir tilbakemelding til virksomheten om det som ikke samsvarer med standarden, og som må forbedres før et sertifikat kan utstedes.


  Erfarne revisorer

  Nemko har mer enn 25 års erfaring innenfor systemsertifisering. Våre kunnskapsrike revisorer gjennomfører effektive revisjoner som bidrar til forbedring.

  Kontakt oss