Skip to content
Søk  

  Tjenester for CE-merking

  Både som test- og sertifiseringsorgan og som kontrollorgan (Notified Body; NB) kan Nemko utføre de nødvendige stegene for at du skal kunne utstede den påkrevde samsvarserklæringen og CE-merke ditt produkt.

  Kontakt vårt team

  Nemko kan hjelpe deg i prosessen mot CE-merking

  CE-merking har eksistert i sin nåværende form siden 1993. CE står for “Conformité Européenne”, som i praksis betyr at et produkt “conforms to European directives”, altså at det er i overenskomst med europeiske direktiver. CE-merking av et produkt betyr at det samsvarer med de forskrifter og lovkrav som stilles til produktet gjennom EØS og derfor kan selges i Europa. Produsenten, eller deres autoriserte representant, CE merker produktet og er dermed ansvarlig for å sikre at produktet er i samsvar med kravene i direktivene. Hovedformålet med CE-merking er å legge til rette for fri handel med varer innenfor EU. Et sekundært formål er harmonisering av lover om sikkerhet, helse og miljø innenfor EU. CE-merking


  CE-merking er obligatorisk

  CE-merking er obligatorisk i hele EU. Merkingen er diktert av en rekke direktiver og dekker de fleste produkter.

  For elektriske og elektroniske produkter er de 10 vanligste direktivene:

   • Lavspenningsdirektivet (LVD), 2014/35/EU
   • EMC-direktivet; elektromagnetisk kompabilitet (EMC), 2014/30/EU
   • Radiodirektivet (RED), 2014/53/EU
   • RoHS-direktivet: begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS), 2011/65/EU
   • Energimerkeforordningen (ErP), 2009/125/EC
   • Skipsutstyrsdirektivet (MED) 2014/90/EU
   • Utstyr for potensielt eksplosiv atmosfære (ATEX), 2014/34/EU
   • Forordning for medisinsk utstyr (MDR), 2017/745/EU
   • Byggevareforordningen (CPR), 305/2011/EU
   • Maskindirektivet (MD), 2006/42/EC


  Last ned vår CE guide: The CE process step-by-step guide for manufacturers

  CE-merking – hvordan oppnå det?

  For de fleste produkter er CE-merkingen i hovedsak basert på produsentens egen erklæring om samsvar med de relevante direktivene. Om du er usikker på hvilke direktiver som gjelder for ditt produkt, kan du kontakte Nemko. Vi tilbyr en CE-forhåndsvurderingstjeneste som gir en rapport der det defineres hvilke direktiver og standarder som gjelder for ditt produkt. Rapporten vil også inneholde en oversikt over hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å sette sammen en teknisk fil, samt et møte med en av våre eksperter som kan svare på dine spørsmål angående CE-merking. Når det gjelder enkelte høyrisikoprodukter, som medisinske produkter, kreves involvering av et kontrollorgan. Dette kan også være tilfelle når europeiske produktstandarder ikke benyttes.


  Hva kan Nemko gjøre?

  Både som test- og sertifiseringsorgan, og som kontrollorgan, kan Nemko gjøre det nødvendige arbeidet for at du skal kunne utstede samsvarserklæring og CE-merke produktet ditt. Nemko kan gjøre nødvendig produkttesting og bygge den tekniske filen du trenger. For direktiver der det kreves at et kontrollorgan er involvert, som for eksempel for medisinsk utstyr, kan Nemko utstede de nødvendige sertifikatene.

  Vil du lære mer? Se den korte introduksjonsvideoen vi har laget om emnet eller les de 6 mest stilte spørsmålene vi mottar om CE-merking.

  ManAndWomenWorkingOnComputer_-_Copy (1)

  Snart inngår Cybersikkerhet i CE merking

  Fra august 2024 må cybersikkerhet dokumenteres for produkter som trenger CE-merking og som skal selges i Europa. Dette er en konsekvens av nye krav i radiodirektivet (RED).

  I tillegg ble det publisert et forslag til ny forskrift knyttet til Cyber Security i september 20222: The Cyber Resilience Act.

  • Hvordan overholder produsentene disse nye kravene?

  • Hva er konsekvensene av forskriften (foruten å innføre bøter på opptil flere millioner EURO)?

  Se vårt on-demand webinar (Engelsk) og få svar på spørsmålene.

  Kontakt Nemko

  Kontakt vårt team